Soort regeling
wet
 Identificatienummer
BWBR0014315
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
 Afkorting
Uw HW
 

Bekijk inhoud van deze regeling