Soort regeling
wet
 Identificatienummer
BWBR0005645
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Provinciewet
 Afkorting
PW
 
Bij Stb. 2003/17 zijn in de artikelen X en XIV-XVI bepalingen betreffende de toepassing gepubliceerd.
 

Bekijk inhoud van deze regeling