Soort regeling
wet
 Identificatienummer
BWBR0001840
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Grondwet
 Afkorting
GW
 Afkorting
Gw
 
De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.
 

Bekijk inhoud van deze regeling