Soort regeling
wet
 Identificatienummer
BWBR0002761
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Burgerlijk Wetboek Boek 4
 Citeertitel
Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 4
 Afkorting
BW
 Afkorting
BW Boek 4
 
Bij Stb. 2002, 230 is de nieuwe tekst in het Burgerlijk Wetboek geplaatst, zoals deze luidt op grond van de tekstplaatsing in Stb. 2002, 427, houdende vernummering van Stb. 2002, 228 tot vaststelling van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tweede gedeelte.
 

Bekijk inhoud van deze regeling