Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0009094
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 Afkorting
Bssaf
 
Betreft met ingang van 15 januari 1998 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie). Artikel 1, 11b, bijlage I en II zijn verbeterd door een Verbeterblad (Stb. 2001/493, uitgegeven 9 september 2003).
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling