Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0007823
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
 Afkorting
B.inbesl.voorw.
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling