Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0004826
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 Afkorting
BABW
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling