Soort regeling
wet
 Identificatienummer
BWBR0002415
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 Afkorting
WAM
 
Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
 

Bekijk inhoud van deze regeling