Soort regeling
wet
 Identificatienummer
BWBR0005034
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Burgerlijk Wetboek Boek 8
 Citeertitel
Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 8
 Afkorting
BW
 Afkorting
BW Boek 8
 
Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
 

Bekijk inhoud van deze regeling