Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0013133
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers
 Afkorting
Bbvbwg
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling