Soort regeling
AMvB-BES
 Identificatienummer
BWBR0028648
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 Citeertitel
Besluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES
 

Bekijk inhoud van deze regeling