Soort regeling
AMvB-BES
 Identificatienummer
BWBR0028622
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling