Soort regeling
AMvB-BES
 Identificatienummer
BWBR0028517
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit identiteitskaarten BES
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling