Soort regeling
AMvB-BES
 Identificatienummer
BWBR0028405
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Defensie
 Citeertitel
Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES
 

Bekijk inhoud van deze regeling