Soort regeling
AMvB-BES
 Identificatienummer
BWBR0028384
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit huwelijksgoederenregister BES
 

Bekijk inhoud van deze regeling