Soort regeling
wet
 Identificatienummer
BWBR0011756
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 Afkorting
BJJI
 

Bekijk inhoud van deze regeling