Soort regeling
KB
 Identificatienummer
BWBR0011460
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)
 Afkorting
Fbgvs
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling