Soort regeling
ministeriele-regeling
 Identificatienummer
BWBR0026519
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling