Soort regeling
wet
 Identificatienummer
BWBR0001947
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Ambtenarenwet
 Afkorting
AW
 

Bekijk inhoud van deze regeling