Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0009093
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
 Afkorting
Bvsbi
 
Betreft met ingang van 15 januari 1998 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie).
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling