Soort regeling
ministeriele-regeling
 Identificatienummer
BWBR0024947
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling