Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0024917
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling