Soort regeling
beleidsregel
 Identificatienummer
BWBR0022183
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 
Door Stcrt. 2009/68 is de citeertitel gewijzigd per 10 april 2009.
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling