Soort regeling
ministeriele-regeling
 Identificatienummer
BWBR0022177
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Mandaatbesluit CJIB Incasso Huursubsidie
 

Bekijk inhoud van deze regeling