Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0004344
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Citeertitel
Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 mei 1987, Stb. 242 tot verhoging aantal daglonen ingevolge WAO, WWV en WW voor bepaalde categorieën werknemers
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling