Soort regeling
ministeriele-regeling
 Identificatienummer
BWBR0021726
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 Warenwet (inspectieambtenaren Staatstoezicht op de Mijnen)
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling