Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0021609
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
 Afkorting
Ab Wkpboz
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling