Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0004613
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Citeertitel
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 Afkorting
Bkvw 1990
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling