Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0020414
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Financiën
 Citeertitel
Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
 Afkorting
Bbpm Wft
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling