Soort regeling
wet
 Identificatienummer
BWBR0010346
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Citeertitel
Arbeidsomstandighedenwet
 Afkorting
Arbo
 Afkorting
Arbowet
 
Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).
 

Bekijk inhoud van deze regeling