Soort regeling
circulaire
 Identificatienummer
BWBR0012288
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
 Afkorting
Vc
 
Het kenmerk van Stcrt. 2012/7614 is gerectificeerd op 19 april 2012.
 

Bekijk inhoud van deze regeling