Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0018346
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit ex artikel 28 WIV 2002
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling