Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0010120
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Citeertitel
Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong
 Afkorting
Buks Wet Wajong
 
Door Stb. 2009/587 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/348 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling