Soort regeling
circulaire
 Identificatienummer
BWBR0014528
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit beheer sociale-huursector (BBSH). Toepassing van het toezicht
 

Bekijk inhoud van deze regeling