Soort regeling
circulaire
 Identificatienummer
BWBR0013708
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
MG-Circulaire en Regeling Besluit beheer sociale-huursector
 

Bekijk inhoud van deze regeling