Soort regeling
circulaire
 Identificatienummer
BWBR0011256
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit beheer sociale-huursector (BTW-constructies)
 

Bekijk inhoud van deze regeling