Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0017240
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Citeertitel
Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling