Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0007044
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering
 Afkorting
Bnmgb
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling