Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0004321
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 
Door Stb. 2008/160 is de citeertitel gewijzigd per 1 juni 2008.
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling