Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0004583
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling