Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0009080
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit op de lijkbezorging
 Afkorting
Blb
 
Betreft met ingang van 19 december 1997 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie).
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling