Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0006788
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit milieueffectrapportage
 Afkorting
Besluit MER
 Afkorting
Besluit m.e.r.
 Afkorting
MER
 
Door Stb. 2010/184 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2010 (Stb. 2010/197).
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling