Soort regeling
KB
 Identificatienummer
BWBR0005769
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling