Soort regeling
ministeriele-regeling
 Identificatienummer
BWBR0004480
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 van de Warenwet
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling