Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0008951
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Besluit geslachtsnaamswijziging
 Afkorting
Bgnw
 
Bij Stb. 2002/531 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2003 (bron inwerkingtreding: Stb. 2002/610).
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling