Soort regeling
ministeriele-regeling
 Identificatienummer
BWBR0010051
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Citeertitel
Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeen verbindend verklaring
 
Door Stcrt. 2006/232 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007.
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling