Soort regeling
KB
 Identificatienummer
BWBR0004756
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling