Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0008763
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Citeertitel
Besluit op de huurtoeslag
 Afkorting
BHT
 
Bij Stb. 2005/692 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2006.
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling