Soort regeling
ministeriele-regeling
 Identificatienummer
BWBR0002535
 Eerst verantwoordelijke ministerie

 Citeertitel
Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling