Soort regeling
AMvB
 Identificatienummer
BWBR0004090
 Eerst verantwoordelijke ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Citeertitel
Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 Afkorting
BAGAD
 

Grondslagen voor deze regeling

Bekijk inhoud van deze regeling